สำหรับคนเป็นพ่อและแม่แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนอกจากให้ลูกเป็นคนดี เรียนหนังสือเก่งๆ มีอนาคตที่ดี ซึ่งหลายบ้านก็มักจะส่งให้ลูกเรียนพิเศษอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับลูกๆ แต่สำหรับเด็กทารก หรือเด็กที่ยังไม่ถึงขวบก็ไม่สามารถให้ไปเรียนพิเศษอะไรได้ พ่อแม่บางคนจึงค่อนข้างกังวลกลัวว่าลูกจะเรียนไม่เก่ง แต่วันนี้จะบอกถึงวิธีสังเกตสัญญาณที่บอกว่าจริงๆแล้วลูกของคุณนั้นเป็นอัจฉริยะ เด็กอัจฉริยะ หมายถึงเด็กที่มีความสามารถเหนือกว่าเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด การเป็นอัจฉริยะนั้น อาจจะมีลักษณะที่โดดเด่นในทุก ๆ ทาง หรือโดดเด่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ทางด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถทางด้านกีฬา หรือทักษะความรู้ทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดังนั้นวันนี้มาดูกันเลยกับ 20 สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ 20 สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ เรียนรู้เร็ว เด็กที่มีความอัจฉริยะ จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเร็วและสามารถทำได้ดี พูดเก่ง เวลาที่เดกช่างพูด ช่างถามก็อย่าเพิ่งไปรำคาญ เพราะนี่เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าลูกของคุณนั้นเป็นอัจฉริยะ เค้าจะรู้ศัพท์มากกว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน มีเหตุผล เด็กน้อยคนนักที่จะมีเหตุผล ซึ่งเด็กอัจฉริยะนี้เค้าจะแสดงออกถึงการใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆ ได้ดีอย่างเห็นชัดเลย มีความจำเป็นเลิศ เพียงแค่สอนไปครั้งหรือสองครั้งก็สามารถจำที่เราสอนได้แล้ว มีวินัยในตัวเองค่อนข้างสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  ชอบความเป็นระเบียบ และมีระบบในการคิดและทำเรื่องต่างๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถผสมผสานความคิดให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้งานได้ มีความอยากรู้ อยากเห็นในทุกๆเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่เด็กจะอยากรู้อยากเห็น  เตรียมพร้อมที่จะให้คำตอบโดยละเอียดและสำรองพร้อมหลักฐานตามที่บุตรหลานของคุณจะขอ อย่าปิดบังความอยากรู้ของเขา/เธอ แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะน่ารำคาญเล็กน้อยก็ตาม มีคำถามที่ต้องใช้ความคิดเยอะในการตอบ สามารถทำคะแนนได้สูงในหลายๆ วิชา โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากๆ เหมือนเด็กคนอื่นๆ  ขณะที่เด็กกำลังทำอะไรอยู่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีสมาธิสูงมากๆ ซึ่งหายากในเด็กทั่วไป สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น มีข้อมูลในคลังความรู้หลากหลาย นำมาคิดต่อยอดใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด  มีความสนใจอย่างลึกซึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีสำนวนการพูดหรือเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าเด็กคนอื่นๆ  ชอบแสดงตัวเป็นผู้นำเช่นเล่นกับเพื่อนๆ จะขอเป็นหัวหน้า…