สำหรับคนเป็นพ่อและแม่แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนอกจากให้ลูกเป็นคนดี เรียนหนังสือเก่งๆ มีอนาคตที่ดี ซึ่งหลายบ้านก็มักจะส่งให้ลูกเรียนพิเศษอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับลูกๆ แต่สำหรับเด็กทารก หรือเด็กที่ยังไม่ถึงขวบก็ไม่สามารถให้ไปเรียนพิเศษอะไรได้ พ่อแม่บางคนจึงค่อนข้างกังวลกลัวว่าลูกจะเรียนไม่เก่ง แต่วันนี้จะบอกถึงวิธีสังเกตสัญญาณที่บอกว่าจริงๆแล้วลูกของคุณนั้นเป็นอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ หมายถึงเด็กที่มีความสามารถเหนือกว่าเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด การเป็นอัจฉริยะนั้น อาจจะมีลักษณะที่โดดเด่นในทุก ๆ ทาง หรือโดดเด่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ทางด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถทางด้านกีฬา หรือทักษะความรู้ทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดังนั้นวันนี้มาดูกันเลยกับ 20 สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ

20 สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าลูกของคุณเป็นอัจฉริยะ

 1. เรียนรู้เร็ว เด็กที่มีความอัจฉริยะ จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเร็วและสามารถทำได้ดี
 2. พูดเก่ง เวลาที่เดกช่างพูด ช่างถามก็อย่าเพิ่งไปรำคาญ เพราะนี่เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าลูกของคุณนั้นเป็นอัจฉริยะ เค้าจะรู้ศัพท์มากกว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน
 3. มีเหตุผล เด็กน้อยคนนักที่จะมีเหตุผล ซึ่งเด็กอัจฉริยะนี้เค้าจะแสดงออกถึงการใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆ ได้ดีอย่างเห็นชัดเลย
 4. มีความจำเป็นเลิศ เพียงแค่สอนไปครั้งหรือสองครั้งก็สามารถจำที่เราสอนได้แล้ว
 5. มีวินัยในตัวเองค่อนข้างสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
 6. ชอบความเป็นระเบียบ และมีระบบในการคิดและทำเรื่องต่างๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถผสมผสานความคิดให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้งานได้
 8. มีความอยากรู้ อยากเห็นในทุกๆเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่เด็กจะอยากรู้อยากเห็น  เตรียมพร้อมที่จะให้คำตอบโดยละเอียดและสำรองพร้อมหลักฐานตามที่บุตรหลานของคุณจะขอ อย่าปิดบังความอยากรู้ของเขา/เธอ แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะน่ารำคาญเล็กน้อยก็ตาม
 9. มีคำถามที่ต้องใช้ความคิดเยอะในการตอบ
 10. สามารถทำคะแนนได้สูงในหลายๆ วิชา โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากๆ เหมือนเด็กคนอื่นๆ 
 11. ขณะที่เด็กกำลังทำอะไรอยู่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีสมาธิสูงมากๆ ซึ่งหายากในเด็กทั่วไป
 12. สามารถตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น
 13. มีข้อมูลในคลังความรู้หลากหลาย นำมาคิดต่อยอดใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด 
 14. มีความสนใจอย่างลึกซึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 15. มีสำนวนการพูดหรือเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 16. มีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าเด็กคนอื่นๆ 
 17. ชอบแสดงตัวเป็นผู้นำเช่นเล่นกับเพื่อนๆ จะขอเป็นหัวหน้า หรือวางแผนให้คนอื่นๆ 
 18. แสดงความสามารถในการใช้สามัญสำนึกอยู่เสมอในสถานการณ์ต่างๆ 
 19. เข้าใจและยอมรับความซับซ้อนของบางสิ่งบางอย่างได้เป็นอย่างดี
 20. แสดงอย่างเปิดเผยในการมองสิ่งแวดล้อรอบๆ ตัว ออกว่าเป็นอย่างไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเด็กทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีใครเป็นอย่างที่ได้บอกมาสักเท่าไหร่ ซึ่งลองเอาไปสังเกตลูกๆ ที่บ้านดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือไม่ และต่อยอดความรู้ของเขาไปโดยไม่ปิดกั้นความสุขของเขา ในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความอัจฉริยะ ย่อมแตกต่างจากเด็กธรรมดาทั่วไป เพราะเด็กต้องได้รับการกระตุ้นที่ต่างจากเด็กธรรมดา พ่อแม่จึงต้องสังเกตและเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกได้แสดงความเป็นอัจฉริยะออกมาโดยไม่มีอะไรปิดกั้น