บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นหนึ่งในของที่หลาย ๆ คนมักให้ควาสนใจ และ ชื่นชอบเป็นอย่างมาก ซึ่งบางคนนั้นอาจจะเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูกมากกว่าเพราะคิดว่ายังไงก็บุหรี่ไฟฟ้าเหมือน ๆ กัน ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นมีความคิดอย่างนี้อย่างแน่นอน เพราะคิดว่าไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงนั้นก็ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง “ถ้าหากเราเลือกบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก ไม่ดี จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง ?” 

บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด  

อย่างแรกที่สำคัญเลยนั้นคือ ในเรื่องของ “มาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้า”  ซึ่งถ้าหากเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีราคาที่ถูก และ ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งนั้นจะทำให้เราเจอกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งถ้าหากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นที่เราเลือกไม่ได้มาตรฐาน อาจจะทำให้ เราเจอกับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตอตเตอร๊รี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน และ อาจจะทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นระเบิดในขณะที่กำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ ระเบิดใส่ปากเราเอาได้นะครับ ซึ่งค่อนข้างจะอันตรายนะครับถ้าหากเกิดขึ้นจริง  

ชารต์แบตเตอร์แล้ว ระเบิด  

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังสำหรับ บุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก  นั้นคือ การที่ชาร์ตแบตเตอร์รี่ไว้แล้วพบว่าการที่เราชาร์ตแบตเตอร์รี่ นั้นระเบิดขึ้นได้นะครับ เนื่องจากว่ามาตรฐานของแบตเตอร์รี่นั้นอาจจจะทำให้ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ราคาถูกนั้นอาจจะมาพร้อมกับมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีพอจนอาจจะทำให้การชาร์ตแบตเตอร์รี่นั้นเกิดระเบิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีค่อนข้างให้เห็นพบบ่อยด้วยเช่นกัน 

ระบบภายในขัดข้อง  

อย่างที่เรารู้กันว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นทำงานได้ด้วยแบตเตอร์รี่ และ ไฟฟ้า ซึ่งมีหลายครั้งที่มีการพบเจอบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งการผลิต และ มาตรฐานของตัวอุปกรณ์ ซึ่งนั้นจะทำให้เกิดความอันตรายกับตัวผู้สูบได้หลายอย่างเช่น การที่ไม่ได้มาตรฐานของแบตเตอร์รี่นั้นอาจจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้ หรือ  กระทั่งตัวทำการระเหยที่ขัดข้องนั้นอาจจะทำให้นิโคตินที่เราต้องการนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่คิดไว้ และ อาจจะทำให้เกิดความอันตรายกับร่างกายเอาได้ด้วยเช่นกันนะครับ  

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้นั้นคือในเรื่องของมาตรฐาน ไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นั้นคือในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นอาจจะทำให้ไฟฟ้านั้นขัดข้องขึ้นได้นะครับ ซึ่งนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการชารต์ไฟฟ้า ซึ่งนั้นอาจจะทำให้เกิดการที่ไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นภายในตัวชารต์  หรือ แม้กระทั่งที่บ้านของเราเองก็อาจจะเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดกรณีร้ายแรง อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ด้วยเช่นกัน  

ร้านค้าที่ไม่ได้มีมาตรฐานในตัวสินค้า  

อีกเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณที่เราเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก  นั้น คือร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายนั้นไม่ได้มีมาตรฐาน และ ไม่มีคุณภาพ ซึ่งนั้นอาจจะทำให้สินค้าที่เราสั่งซื้อมานั้นเกิดความผิดพลาดและทำอันตรายเราได้นะครับ และที่สำคัญร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก นั้นมักจะไม่มีการรับประกันในตัวสินค้าซึ่งนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนมากจะไม่มีมาตรฐานของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้านั้น การที่เราจะเลือกซื้อบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเราไม่ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีราคาถูกนะครับ เพราะอาจจะไม่ได้มาตรฐานของตัวสินค้าก็ได้นะครับ และ อาจจะทำให้อันตรายต่อตัวเราก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ดี และ มีมาตรฐาน และไม่ควรที่ราคาถูกนะครับ