การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเผชิญ หากเจ็บป่วยไม่มากก็เพียงต้องกินยารักษาและพักผ่อนให้มากๆ แต่หากเจ็บป่วยหนักก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลรักษา แต่ในโรงพยาบาลมักเป็นสถานที่ที่ขาดสีสัน ไม่มีชีวิตชีวานัก การนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมคนป่วยจึงเป็นการช่วยให้ห้องของผู้ป่วยมีสีสันสดใสมากขึ้นและจิตใจย่อมแจ่มใสตามไปด้วย

                การนำดอกไม้ไปเยี่ยมคนป่วยสามารถเลือกได้หลายหลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นช่อ จัดใส่กล่อง หรือแบบกระเช้าดอกไม้ ซึ่งรูปแบบที่เป็นที่นิยมในการนำดอกไม้ไปมอบให้ที่สุดคือ กระเช้าดอกไม้เยี่ยมคนป่วย เนื่องมาจากการใช้การจัดดอกไม้รูปแบบนี้มาเยี่ยมมีความสะดวกสยายในการถือมากกว่ารูปแบบอื่น เพราะกระเช้าดอกไม้ถือไปไหนมาไหนสะดวกมากกว่า และสะดวกในเรื่องของการวางตั้งด้วย เพราะไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะมีแจกันไว้ให้สำหรับจัดใส่ดอกไม้ที่ผู้อื่นนำมาเยี่ยมคนป่วย แต่หากเป็นกระเช้าดอกไม้เยี่ยมคนป่วยแล้วจะสามารถนำไปวางตั้งตรงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะอื่นในการนำมาวางดอกไม้อีก และกระเช้าดอกไม้เยี่ยมคนป่วยเองก็มีให้เลือกหลายหลายรูปแบบ ทั้งขนาดและราคาก็แตกต่างกันออกไปตามผู้ผู้ซื้อต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าดอกไม้ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สามารถเลือกดอกไม้ที่มีสีสันที่เหมาะสมกับคนที่ไปเยี่ยม เช่นหากนำไปเยี่ยมผู้ใหญ่ก็ควรเลือกดอกไม้ที่สีสันสดใสแต่สีไม่จัดจ้านจนเกินไปนัก และหากนำไปให้เพื่อนก็เลือกที่มีสีสันสดใสและเพื่อนชอบก็ได้เช่นกัน

                การเลือกกระเช้าดอกไม้ต้องดูให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานการณ์ ความหมายของดอกไม้และสีของดอกไม้ก็มีความสำคัญเช่นกัน และอีกสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกก็คืองบประมาณที่มีในการจัดซื้อ ทิปในการเลือกดอกไม้สำหรับนำไปเยี่ยมคนป่วยคือ ควรเลือกดอกไม้ที่มีสีสันสดใสเพราะมีงานวิจัยหลายๆที่ระบุว่าดอกไม้ที่มีสีสันช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนป่วยให้ดีขึ้นได้ เมื่อจิตใจแข็งแรงการฟื้นฟูตัวเองของผู้ป่วยก็จะรวดเร็วขึ้นไปด้วย ควรเลือกดอกไม้ที่อยู่ได้นาน ดอกไม้ที่คงความสดได้นาน ไม่ร่วงโรยง่ายก็จะอยู่ให้คนป่วยชื่นชมได้นานขึ้นด้วย เลือกดอกไม้ที่ดูแลง่าย ไม่ต้องการแสงแดดมากหรือต้องการให้พรมน้ำบ่อยเพื่อที่คนป่วยจะไม่ต้องมากังวลเรื่องการดูแลดอกไม้และควรเลือกดอกไม้ที่ไม่ส่งกลิ่นแรงจนเกินไป เพราะดอกไม้ที่กลิ่นแรงอาจทำให้คนป่วยหายใจไม่สะดวกและส่งกลิ่นรบกวนเวลาพักผ่อนของคนป่วยได้อีกด้วย

                ดังนั้นการนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมคนป่วยจึงเป็นการให้กำลังและช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้คนป่วยได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน การเลือกดอกไม้เพื่อนำไปเยี่ยมเองก็มีความสำคัญด้วย การแสดงความเป็นห่วงเป็นใยโดยวิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีที่ผู้คนนิยมและอาจมีการเขียนข้อความให้กำลังใจสั้นๆเพิ่มไปด้วยก็ได้