ในหลายๆบ้านมักจะมีกระดาษเพื่อให้ในการทำงานหรือขีดเขียนข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงกระดาษลังที่ได้จากการซื้อของใช้เข้ามาภายในบ้าน ซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมีการจัดการกับกระดาษเหล่านั้นแตกต่างกันออกไป บางบ้านอาจนำกระดาษเหล่านั้นไปทิ้ง นำไปรีไซเคิล แต่สำหรับบ้านที่เด็กแล้ว กระดาษเหล่านั้นยังสามารถนำมาทำของเล่นที่สามารถให้เด็กได้นำไปเล่นได้ด้วยเช่นกัน

          ของเล่นที่ทำจากกระดาษนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้ว ถึงของเล่นชนิดนี้จะมีความคงทนไม่มากนั้น แต่ก็มีการเล่นที่หลากหลาย ราคาไม่แพง และยังสามารถทำของเล่นเองได้ง่ายๆอีกด้วย หรือหากยังคิดไม่ออกว่าของเล่นเหล่านั้นทำยังไงก็สามารถหาข้อมูลในอินเตอร์มาประกอบในการทำของเล่นเหล่านั้นได้  และในบางครั้งก็นำกระดาษเหล่านั้นมาพับเป็นรูปทรงต่างๆเล่นกับเด็กได้ด้วยเช่นกัน ถือเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วของเล่นที่ทำจากกระดาษจะแบ่งเป็นสองลักษณะจากการดาษที่ทำ คือของเล่นที่ทำจากลังกระดาษและของเล่นที่ทำจากกระดาษทั่วไป

          ของเล่นที่ทำมาจากลังกระดาษสามารถดัดแปลงและเลือกสร้างได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเด็กที่จะเล่น เช่น การนำลังกระดาษไปสร้างเป็นบ้านตุ๊กตาหรือโดมจำลองแล้วนำตุ๊กตาเข้าไปไว้ข้างใน เป็นการจำลองกิจกรรมต่างๆขึ้นมา การทำแบบนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการในเด็กได้เป็นอย่างดี การนำมาสร้างเป็นแบบจำลองหรือเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านจะช่วยให้เด็กสามารถแยะแยะสิ่งต่างๆและหน้าที่ของเครื่องใช้ที่จำลองขึ้นมาได้ ว่าเครื่องใช้เหล่านั้นมีไว้ใช้ทำอะไรและมีการใช้งานอย่างไรบ้าง เป็นการช่วยเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และแยกแยะสิ่งต่างๆ รวมถึงนำมาสร้างเป็นของเล่นที่มีการตกแต่งที่สวยงามนอกจากจะมีไว้ให้เด็กเล่นแล้วก็นำมาเป็นของประดับตกแต่งได้ด้วยเช่นกัน

          ของเล่นที่ทำมาจากกระดาษ โดยส่วนใหญ่จะทำมาจากกระดาษA4 หรือเศษกระดาษทั่วไป ของเล่นชนิดนี้อาจนำมาทำเป็นตุ๊กตากระดาษโดยการวาดรูปและตัดเป็นรูปทรงต่างๆให้เด็กเล่น หรืออีกวิธีที่นิยมคือนำกระดาษเล่านั้นมาพับเป็นของเล่น เช่น พับเป็นกระดาษทำนายดวงโดยการระบายสีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้านของกระดาษ พับนกกระสา พับเป็นเครื่องบินกระดาษหรือเรือ ไว้เล่นและของเล่นทั้งสองชิ้นนี้เด็กยังสามารถนำไปแข่งขันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนได้เช่นกันเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นและช่วยฝึกในเรื่องการยอมรับกติการวมถึงผลการแข่งขัน นอกจากนั้นยังนิยมนำไปพับเป็นรูปดาว บอลลูน หัวใจ หรือรูปกบเพื่อใช้กระกอบการเล่นต่างๆของเด็ก

          จะเห็นได้ว่าเพียงแค่กระดาษที่เห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันเองก็สามารถนำมาปรับปรุงและสร้างเป็นของเล่นเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานและของเล่นบางอย่างยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆได้เช่นกัน